خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

مسابقه تلویزیونی هوش یار از شبکه آموزش

مسابقه «هوش یار» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه آموزش پخش می شود.