خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

آخرین مطالب

خزاعی در جلسه شورای سیاستگذاری «جشن ملی مهر سینمای ایران» عنوان کرد:

جشن مهر سینما متعلق به خانواده سینماست‌ / مهر سینما جلوه‌ای از عدالت فرهنگی دولت سیزدهم

نشست شورای سیاستگذاری سومین جشن مهر سینمای ایران با حضور رئیس سازمان سینمایی و برخی از معاونین سازمان برگزار شد.

نقد و بررسی

آخرین ویدیوها

آخرین ویدیوها