خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

تجلیل از عوامل مجموعه تلویزیونی نون خ

مراسم تجلیل از دست اندرکاران مجموعه تلویزیونی نون خ با حضور رئیس رسانه ملی برگزار شد.