خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان
آرشیو برچسب

محسن کیایی

روزنه‌ نور در دل تاریک شب

«سیدرضا میرکریمی» برای انتقال مفهوم و سیر پیشرفت روایت در آثارش، بیش از قصه به شخصیت متکی است و پرسوناژهایی را خلق می‌کند که با کنش بیرونی و همچنین درونیاتی که با ظرافت برای مخاطب عیان…