خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان
آرشیو برچسب

مجلس شورای اسلامی

بنیاد پویانمایی تاسیس می‌شود

محمد مهدی اسماعیلی با بیان اینکه بنیاد پویانمایی را در وزرات فرهنگ راه اندازی کنیم، گفت: علیرغم اینکه سیاست دولت افزایش ساختار نیست ، اما به دلیل اهمیتی که موضوع پویا نمایی دارد این موضوع در…