خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان
آرشیو برچسب

علی اکبر قاضی

«اصغر فرهادی» درباره اهمیت مطالعه «معرفی مشاغل» چه گفت؟

علی‌اکبر قاضی‌نظام با ذکر خاطره‌ای از اصغر فرهادی گفت: آقای فرهادی گفت کتاب داستان همشهری بخشی برای معرفی مشاغل دارد که مطالعه آن برای خلق شخصیت‌پردازی برای فیلمنامه بسیار خوب و مفید است و…