خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان
آرشیو برچسب

علی‌قاسم‌زاده

شهردار اصفهان قول احداث یک پردیس سینمایی برای سال آینده را داد

 علی‌قاسم‌زاده شهردار اصفهان در سخنانی عنوان کرد: سه نکته مهم را عرض می‌کنم؛ به عنوان میزبان از زبان مردم، امیدوارم توانسته باشیم حق میزبانی را درست ادا کرده باشیم. نکته دوم اینکه پیش‌بینی…