خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان
آرشیو برچسب

عامریان فیلم

اظهارنظر نویسندگان «فسیل» درباره اتفاقات ساخت و آینده این فیلم

یکی از نویسندگان فیلمنامه «فسیل» گفته که ابتدا قرار بوده رضا عطاران یکی از نقش‌های اصلی فیلم را داشته باشد اما این همکاری امکان‌پذیر نشده و ترکیب فعلی از ابتدا در ذهن تولیدکنندگان نبوده است.…