خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان
آرشیو برچسب

سید محمد سلیمانی

روایتی از آزمون‌وخطاهای عاطفی در «آغوش باز»/حرکت در جهت جذب مخاطب

سید محمد سلیمانی معتقد است بهروز شعیبی در «آغوش باز» سعی می‌کند در کارگردانی روایتی نفس‌گیر از آزمون و خطاهای عاطفی، به دام ملودرام‌های صرفا خوش‌بینانه و به دور از هرگونه واقع‌نگری نیفتد.