خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان
آرشیو برچسب

سازمان همکاری شانگهای

محله چینی‌ها در عمارت قوام | حرکت سینمای ایران به سمت شرق آسیا شتاب می‌گیرد؟

آغاز سومین هفته فیلم چین با آثاری از فیلمسازان نسل جدید سینمای چین در بنیاد سینمایی فارابی، در تداوم تعاملات پیشین، می‌تواند نوعی شتاب‌دهی به حرکت سینمای ایران به سمت شرق آسیا ارزیابی شود.