خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان
آرشیو برچسب

سارا بهرامی

پیشنهاد تازه «جنگل پرتقال»‌ برای دوران گذار/ این «شهر» شخصیت دارد

مسعود امینی‌تیرانی مدیر فیلمبرداری «جنگل‌ پرتقال» به طرح نکاتی درباره ویژگی‌های فنی این فیلم سینمایی پرداخت و عنوان کرد در این فیلم، شهر تنکابن به عنوان یک شخصیت هویت مستقلی دارد.