خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان
آرشیو برچسب

جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور

امید به اجرای مصوبه جدید قانون بودجه ۱۴۰۲ و ارتقای سهم حوزه فرهنگ و هنر / تحولی که به جهش می‌انجامد

محمدمهدی اسماعیلی گفت: امیدواریم با اجرای مصوبه جدید در قانون بودجه ۱۴۰۲ در الزام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای هزینه فرهنگی و ارتقای سهم حوزه فرهنگ و هنر در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تامین…