خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان
آرشیو برچسب

انجمن منتقدان و نویسندگان

پیشنهاد رئیس انجمن منتقدان برای رونق اکران و جلوگیری از فیلمسوزی

رییس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی به مدیران سینما پیشنهاد داد تا فیلم‌های جدید را با یک نمودار هرمی وارد چرخه اکران کنند؛ آهسته، پیوسته و صبورانه و در مقابل برای ادامه اکران فیلم‌های…