خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

عرضه نسخه موبایلی «بچه زرنگ»

تهیه‌کننده پویانمایی سینمایی بچه زرنگ گفت: نسخه بهبودیافته بازی موبایلی بچه زرنگ مخصوص گوشی‌های اندروید آماده و عرضه شده است.

«حامد جعفری» تهیه‌کننده پویانمایی سینمایی بچه زرنگ گفت: ما بر اساس تجاربی که از گذشته در گروه هنر پویا داشتیم، همزمان با فرآیند ساخت پویانمایی سینمایی بچه زرنگ، برنامه‌ریزی جدی توسعه‌ی محصول این پویانمایی را نیز انجام دادیم.