خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

نمایش بچه زرنگ در شهر‌های فاقد سینما

تهیه‌کننده پویانمایی سینمایی بچه زرنگ گفت: با اکران‌های سیار تا به امروز ۲۰۰ هزار نفر توانستند بچه زرنگ را در شهر‌های فاقد سینما تماشا کنند.

حامد جعفری با بیان اینکه تماشای بچه زرنگ توسط ۲۰۰ هزار نفر در شهر‌های فاقد سینما، رخداد مبارک و بی‌سابقه‌ای در حوزه سینمای کشور محسوب می‌شود، گفت: همچنان اکران پویانمایی سینمایی بچه زرنگ در سینما‌های سراسر کشور و ۲۱۱ شهر فاقد سینما ادامه دارد. گزارش: