خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

«ایلیا، جستجوی قهرمان» در راه سینما

بازی‌های رایانه‌ای از جمله بازی‌هایی است که در سال‌های اخیر با استقبال تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان همراه بوده است.