خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

استقبال ۸۰ درصدی خانواده‌ها از «بچه زرنگ»

فیلم پویانمایی «بچه زرنگ» با استقبال ۸۰ درصدی خانواده‌ها روبرو شده است.