خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

استقبال هنرمندان داخلی و خارجی از سینما حقیقت

نشست هفدهمین جشنواره فیلم «سینماحقیقت» در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار شد.

دبیر هفدهمین جشنواره فیلم «سینماحقیقت» در این نشست گفت: شاهد رشد و استقبالی بودیم که از آن شگفت زده شدیم. با توجه به اتفاقات، هزینه‌های بالای سینمای مستند و وقایع کشور فکر می‌کردیم تولید فروکش کند، اما ۶۴۰ فیلم متقاضی حضور در جشنواره شدند. ما امسال شاهد رشد درخواست رسانه‌ها هم بودیم. امسال ۶۰ فیلمساز خانم داشتیم و ۳۸۰ فیلمساز هم از استان‌ها متقاضی حضور در جشنواره شده بودند که در مجموع ۲۰ استان در جشنواره امسال حضور دارند.
وی با اشاره به استقبال هنرمندان خارجی از این جشنواره گفت: ۱۸۳۹ فیلم از ۱۱۳ کشور متقاضی شرکت در جشنواره در بخش بین‌الملل بودند.