خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

پوران درخشنده برای «عشق» مجوز ساخت گرفت

شوراهای پروانه ساخت آثار سینمایی و غیرسینمایی در جلسه اخیر با 5 فیلم‌نامه سینمایی 8 فیلم‌نامه غیرسینمایی موافقت کردند.

فیلم‌نامه‌های سینمایی «عشق» به تهیه‌کنندگی وکارگردانی پوران درخشنده و نویسندگی پوران درخشنده ‏و کیمیا میرقشمی،«سپیده» به تهیه‌کنندگی سیدغلامرضا موسوی نامقی، کارگردانی فرزاد خوش‌دست و نویسندگی فرزاد خوش‌دست ‏و محمدمهدی توحیدی‌مقدم ،«جانفدا» به تهیه‌کنندگی ، کارگردانی و نویسندگی حسین قاسمی جامی، «ممدوک» به تهیه‌کنندگی یوسف بچاری، کارگردانی حمیدرضا همتی و نویسندگی محسن دانشوربیری و انیمیشن «شمشیر و اندوه» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری، کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی گرگری و نویسندگی مهدی جعفری و عماد رحمانی موافقت شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

همچنین فیلم‌نامه‌‌های کوتاه داستانی « سردار آسمانی » به تهیه‌کنندگی ، کارگردانی و نویسندگی حسن احمدی محمد‌آباد و « دوشنبه » به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی سیروس همتی، « اس پی 110» به تهیه‌کنندگی محمد جواد سلوکی ، کارگردانی و نویسندگی پیام ناصر طیوب، « رنگ اشغالی » به تهیه‌کنندگی ، کارگردانی و نویسندگی نوید جمشیدی، « جعبه جواهر » به تهیه‌کنندگی ، کارگردانی و نویسندگی داود صادقی،« چرخ و فلک » به تهیه‌کنندگی وحید یعقوبیان ، کارگردانی و نویسندگی سیامک ارژنگی توتشاهی و فیلم‌نامه‌ بلند داستانی « نگونسار » به تهیه‌کنندگی ، کارگردانی و نویسندگی سید محمد حسینی، « قصه پری» به تهیه‌کنندگی مجیدبابائی ، کارگردانی و نویسندگی اشکان شاپوری موافقت شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی سازمان سینمایی را دریافت کردند.