خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

اکران «مسافری از گانورا» در سینماها

فیلم پویانمایی «مسافری از گانورا» به زودی در سینما‌های سراسر کشور اکران می‌شود.

سیدمحمدحسین علمدار تهیه کنندگی و سیداحمد علمدار کارگردانی این پویانمایی سینمایی را به عهده دارند. پویانمایی «مسافری از گانورا» با استفاده از ظرفیت‌های استانی و در شهر مشهد تولید شده است.