خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

آمار فروش فیلم‌ها در ششم و هفتم آبان اعلام شد

آمار فروش 10 فیلم اول سینمای ایران بر اساس فروش در روزهای 6 و 7 آبان ماه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سینماشهر، مجموع فروش در ششم و هفتم آبان برای فیلم‌ سینمایی «هتل» بیش از 2 میلیارد تومان، فروش «بچه زرنگ» بیش از 800 میلیون تومان و فروش فیلم «فسیل» بیش از 300 میلیون تومان بوده است.