خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

بنا بر اعلام موسسه سینماشهر؛

آمار فروش 30 روز اخیر فیلم‌های در حال اکران اعلام شد

آمار فروش 30 روز اخیر فیلم‌های در حال اکران اعلام شد.«هتل»، «بچه زرنگ»، «فسیل»، «شهر هرت» و «گیج‌گاه» پنج فیلم پرفروش یک ماه اخیر اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه سینماشهر، فروش ۳۰ روزه فیلم‌های در حال اکران از تاریخ ۵ مهر تا ۵ آبان منتشر شد.

حدود سه میلیون نفر در یک ماه اخیر برای دیدن فیلم های در حال اکران به سینما رفتند.

بر اساس این گزارش، فیلم‌های «هتل»، «بچه زرنگ»، «فسیل»، «شهر هرت» و «گیج‌گاه» پنج فیلمی هستند که بیشترین فروش را در این ماه داشتند.

همچنین میزان فروش فیلم‌ها در یک ماه اخیر بیش از 126 میلیارد بوده است.