خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

فروش بیش از ۸۳ میلیارد تومانی سینما‌ها در مهر

در مهر، ۱ میلیون و ۸۲۳ هزار نفر به سینما رفتند و فروش فیلم ها در این ماه به ۸۳ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان رسید.

در مهر، ۲۴ فیلم نمایش داده شد که برای این تعداد فیلم، بیش از ۵۵ هزار نوبت نمایش ترتیب داده شد.در این ماه، ۱ میلیون و ۸۲۳ هزار نفر به سینما رفتند و فروش فیلم در این ماه به ۸۳ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان رسید.

میزان استقبال این ماه، ۵۰ درصد بیشتر از شهریورماه امسال و ۳۰۰ درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال گذشته بوده است.

پرفروش‌ترین فیلم مهرم، کمدی هتل بوده است که ۸۷۷ هزار مخاطب داشت و ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروش داشت.

بچه زرنگ هم با ۳۱۰ هزار مخاطب، به گیشه ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی رسید.

سومین فیلم پرمخاطب این ماه، کمدی فسیل بود که با ۲۲۲ هزار مخاطب، ۱۰ میلیارد تومان فروخت.

شهر هرت هم با ۱۵۱ هزار مخاطب، فروشی معادل ۷ میلیارد تومان را از سر گذراند.

نارگیل ۲ هم ۷۷ هزار مخاطب داشت و موفق شد با ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروش، پنجمین فیلم پرمخاطب مهرماه باشد.

هولیا، گیج‌گاه، بی‌مادر، ستاره‌بازی، زنبور کارگر و شماره ۱۰، دیگر فیلم‌های پرمخاطب این ماه بوده‌اند.