خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

در پردیس ملت؛

افزایش ۲ سالن به سالن‌های نمایش چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سالن‌های سه و پنج پردیس سینمایی ملت به جمع سالن‌های نمایش دهنده فیلم‌های داستانی چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران اضافه شد.

سالن‌های سه و پنج پردیس سینمایی ملت به جمع سالن‌های نمایش دهنده فیلم‌های داستانی حاضر در بخش مسابقه سینمای ایران چهلمین جشنواره فیلم کوتاه تهران اضافه شد.

بدین ترتیب اضافه ظرفیت سالن یک به سالن سه و اضافه ظرفیت سالن دو به سالن پنج منتقل می‌شود و این سالن‌ها به صورت همزمان با سالن اصلی اکران فیلم‌های داستانی را برعهده دارند.

هر باکس فیلمی که در سالن‌های یک و دو نمایش داده می‌شود همزمان در سالن‌های سه و پنج نیز روی پرده می‌روند.

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تا ۲ آبان ۱۴۰۲ در حال برگزاری است.