خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

درخواست سینماگران برای معافیت مالیاتی

تهیه کننده سینما در نشست اقتصاد سینما گفت: خواسته اصلی سینماگران برگشتن به بند لام ماده ۱۳۹ قانون معافیت مالیاتی است.

نشست اقتصاد سینما با حضور رئیس سازمان سینمایی و رئیس سازمان مالیاتی برگزار شد. منوچهر محمدی تهیه کننده سینما در این نشست گفت: مسایل و مشکلات سینماگران را با در نظر گرفتن منافع و مشکلات ملی مطرح می‌کنم. در همه جای دنیا دولت‌ها از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. از سال ۷۷ تمام دولت‌های قبل تلاش کردند تولید فیلم و محتوا رونق یابد و اشتعال ایجاد شود. اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال‌ها توانست محرک خوبی در تولیدات سینمایی ایجاد کند. علت بند لام ماده ۱۳۹ بود. وقتی بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح شد بند لام حذف شد.
وی گفت: در حال حاضر سقف معافیت مالیاتی ۴۸۰ میلیون تومان است. خواسته اصلی ما برگشتن به بند لام ماده ۱۳۹ است.

منوچهر شاهسواری تهیه کننده سینما و رئیس سابق خانه سینما در ادامه افزود: ما به دنبال ایجاد راهکار دو سر برد هستیم. ما را نباید با صنوف دیگر مقایسه کرد. آن سالی که بند لام تصویب شد همان سال میلیارد‌ها تومان کار تبلیغاتی برای تشویق مردم به امر مالیات کردند.

محمد خراعی رئیس سازمان سینمایی هم گفت: اعضای صندوق هنر در سراسر کشور به ۱۰۰ هزار عضو نمی‌رسد. در ترکیه ۳ هزار و در روسیه ۶ هزار سالن سینما وجود دارد. ما هم در تلاش هستیم که ۲۰۰ سالن اضافه کنیم. در ۲۲۵ شهر سینما نداریم. در حوزه زیرساخت فقیر هستیم. معافیت مالیاتی در ۲۵ کشور وجود دارد.

سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی در ادامه بیان داشت: ما خود را مقابل کسب و کار‌ها نمی‌دانیم بلکه در کنارشان هستیم، زیرا طبق قانون ۲۵ درصد در سود سهیم هستیم. آمادگی داریم این جلسات با هر زمان نیازمندی دوباره تشکیل دهیم. یکی از چالش‌های ما در حوزه معافیت هاست. برخی از معافیت‌ها صرفا با رایزنی‌ها در قوانین مالیاتی درج شد. حوزه‌های مختلفی، چون تعلیم و تربیت دانش بنیان گردشگری مطبوعات و نشر بهداشت و درمان و امنیت غذایی و ورزش و صنعت… با ما جلسه می‌گذارند و خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند. ما صلاحیتی نداریم که ببینیم چه کسی باید مالیات بدهد و چه کسی نباید بدهد. این موضوع در حوزه سیاستی است.
وی گفت: ما باید تکالیف را برای اقشار مختلف به ویژه هنرمندان ساده سازی کنیم. پیشنهاد می‌کنم مثل یک درصد سلامت. بخشی از مالیات صرف توسعه فرهنگ عمومی در کشور شود که نیازمند رایزنی است.