خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

حضور هنرمندان در اربعین

این روز‌ها هنرمندان از جمله حاضران در مسیر راهپیمایی اربعین اند.