خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

گزارش برگزاری جلسه شورای پژوهش 12 شهریور ماه

جلسه شورای پژوهش معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، یکشنبه 12 شهریور به منظور بررسی پروپوزال های پژوهشی ثبت شده در دبیرخانه فراخوان اولویت های پژوهشی برگزار گردید.

در این جلسه،10 عنوان طرح نامه (پروپوزال پژوهشی) مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا 1 عنوان طرح نامه پایان نامه کارشناسی ارشد، جهت حمایت و 2 عنوان طرح نامه  پژوهشی  جهت ارسال به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم و تحقیقات(عتف) تایید شد و جمع بندی یک عنوان دیگر به جلسه بعد موکول گردید.