خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

قرار داد سرگروهی 4 فیلم ثبت شد

در نوزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش قرارداد سرگروهی چهار فیلم بسته شد.

به گزارش آی تیکت نیوز، نوزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در روز یکشنبه ۵ شهریور در سازمان سینمایی تشکیل شد.

بعد از بررسی درخواست‌ها و موارد مطرح شده قرارداد سرگروهی ۴ فیلم ثبت شد:

– فیلم سینمایی «زنبور کارگر» به کارگردانی افشین صادقی به سرگروهی هنر شهر آفتاب شیراز (پخش این فیلم بر عهده تهیه کننده است.)

– فیلم سینمایی «کوچه ژاپنی ها» به کارگردانی امیرحسین ثقفی به سرگروهی پردیس مگامال (پخش این فیلم بر عهده تهیه کننده است.)

– فیلم سینمایی «هتل» به کارگردانی مسعود اطیابی با پخش «شایسته فیلم» به سرگروهی پردیس هویزه مشهد.

– فیلم سینمایی «هولیا» به کارگردانی مرتضی آتش زمزم با پخش «رسانه فیلمسازان مولود» به سرگروهی پردیس مگامال بعد از فیلم «کوچه ژاپنی ها».