خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

مصلحت فیلمی با حال و هوای دهه شصت

فیلمی که در حال و هوای دهه شصت می‌گذرد و به موضوع عدالت می‌پردازد.