خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

با اعلام سازمان سینمایی؛

سه فیلم کوتاه و یک فیلم مستند پروانه ساخت دریافت کردند

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت ۳ عنوان فیلم کوتاه داستانی و ۱ عنوان فیلم بلند داستانی و یک عنوان فیلم مستند غیرسینمایی موافقت کرد.

در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی، با ساخت فیلم کوتاه داستانی «گل به خودی» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و کارگردانی سید مسعود حسینی، «پیرمرد مجبور می‌شود» به تهیه‌کنندگی حسین سلیمی، نویسندگی و کارگردانی علی اله‌یاری، «عصر تقلید» به تهیه‌کنندگی سامان بهرام‌پور، نویسندگی خشایار کمالی روستا و کارگردانی ایمان هنرکار و فیلم بلند داستانی «شصت و یک» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سید یاسر اجاق فقیهی و نویسندگی احسان کارآموز راوری موافقت شد.

فیلم مستند «بدون انقضاء» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داود علیشاهی بروجنی و نویسندگی سنا ماندنی، محسن اخوان لیمودهی‏ و داود علیشاهی موفق به کسب پروانه ساخت غیر سینمایی شد.