خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

۴ رسانه صوت‌ و تصویر فراگیر مجوز گرفتند

با صدور مجوز برای چهار رسانه فراگیر جدید، تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به ۴۰۹ سکوی صوت‌ و تصویر فراگیر رسید.

رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، چهار سکوی «ایران فیلم پرس»، «ایران صنعت»، «فیلم باکس» و «پرشین حساب» مجوزهای موقت خود را از ساترا دریافت کردند و تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به ۴۰۹ سکوی صوت و تصویر فراگیر رسید.

این چهار سکوی صوت‌و تصویر فراگیر، در هفته اول مرداد سال جاری مجوز فعالیت خود را از ساترا دریافت کردند. این رسانه‌ها با سپری کردن مراحل اداری و احراز شرایط صدور مجوز، موفق به اخذ مجوز غیرقطعی از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر (ساترا) شدند.

مجوزهای غیرقطعی دارای مدت زمان ۶ ماهه هستند. بعد از گذشت این دوره شش ماهه و ارزیابی ساترا از نحوه عملکرد رسانه‌ها در صورت رعایت شرایط قانونی و آئین نامه‌های مرتبط، مجوزها به قطعی تبدیل خواهند شد و رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر، مجوز قطعی خود را دریافت خواهند کرد.

رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر می‌توانند با مراجعه به وبگاه ساترا به نشانی www.satra.ir در بخش سامانه صدور مجوز این سازمان و یا مراجعه به نشانی https://g۴b.ir و انتخاب سازمان صدا و سیما در بخش جست‌و جوی پیشرفته، به‌منظور اخذ مجوز اقدام کنند.