خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

درخواست تجدیدنظر و تصحیح مصوبات مربوطه در زمینه سینما و نمایش خانگی

بیانیه خانه سینمای ایران درباره مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

خانه سینما درباره مصوبات اخیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به نقل از رسول صدر عاملی سخنگوی هیات مدیره‌ی خانه سینما به این شرح است:
جامعه‌ی اصناف سینمای ایران براساس وظایف ذاتی و قانونی خود و برای شکل گیری مناسبات و مقررات کسب و کارمرتبط با اعضایش، اخبار تازه منتشرشده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ی نظارت درحوزه نمایش خانگی و مباحث مطرح شده درمورد صدور مجوزهای سینمایی را مایوس کننده و مخالف پیشرفت اقتصاد هنرصنعت سینما می‌داند و انتظاردارد تا مقامات و نهادهای مسئول اصرار بر بنیان‌های دیرین و منسوخ را کنار گذاشته و بر اساس طراحی شیوه های نوین تنظیم‌گری، متناسب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته شده ی جامعه، اقدام کنند.
افزایش فشارروانی به هنرمندان و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی، تنها بحران‌های حوزه‌ی فرهنگ را پر رنگ تر می کند و باعث خواهد شد: شبکه های تلویزیونی خارج از ایران تقویت شوند، مهاجرت سینماگران و تولید فیلمهای خارج از قاعده افزایش یابد، فرصت های اقتصادی سینمای ایران از میان برود، بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان افزایش یافته و در نهایت مخاطبان ناامید و ناراضی شوند.
خانه سینمای ایران می‌خواهد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و هرنهاد مرتبط دیگر، ضمن تجدیدنظر و تصحیح مصوبات مربوطه برای تصمیم گیری در مورد مدیریت بر وضعیت هنر صنعت سینما و نمایش خانگی به دست اندرکاران متخصص حرفه‌ای و هنرمندان رجوع کند.