خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

تیزر فیلم چپ راست

تیزر چپ راست فیلمی در ژانر کمدی به کارگردانی حامد محمدی منتشر شد.

0

چپ راست فیلمی در ژانر کمدی به کارگردانی حامد محمدی است و در خلاصه داستان آن آمده است: نه چپ نه راست، مسئله این نیست. فیلمی در ژانر کمدی به کارگردانی حامد محمدی است که در خلاصه داستان آن آمده است: نه چپ نه راست، مسئله این نیست.

ارسال دیدگاه