خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

کتابی درباره سینمای ایران

«فراسوی نگاتیوها: ساختار گفتمانی در فیلم‌های سینمای ایران» نوشته رسول نظرزاده راهی بازار کتاب شده است.

 

این کتاب در ۳۴۸ صفحه با شمارگان ۳۳۰ نسخه و قیمت ۲۳۰ هزار تومان در انتشارات مروارید عرضه شده است.

 در مقدمه کتاب به قلم رسول نظرزاده می‌خوانیم: سینمای ایران هنوز از جنبه‌های گوناگون موردمطالعه تطبیقی جدی قرار نگرفته است. هنوز بخش‌های بسیاری از آن بدون مطالعه باقی‌ مانده است. بررسی این جنبه‌ها نه‌تنها به چگونگی کاربرد مفاهیم و اجرای آن‌ها در فیلم‌ها کمک می‌کند که حتی شناخت جنبه‌های گوناگون مطالعه فرهنگی سینمای ایران را نیز در بر می‌گیرد. سینمایی که با همه فراز و فرودهایش بازتابی از فرهنگ تصویری و نمایشی و ادبی و بومی مردم خود نیز هست. تفاوت این نگره‌ها در دهه‌ها و سال‌های مختلف، به‌دور از پیش‌داوری‌ها و قضاوت‌های آنی، کار پژوهشگران و محققان رشته‌های گوناگون است.

این مطالعات در چنین روندی باتکیه‌ بر جنبه‌های گوناگون فرهنگی، ساختاری، تطبیقی و بینارشته‌ای سینمای ایران بنا شدند. شاید بعدها دیگر پژوهشگران نیز بر سر این‌گونه پژوهش‌ها بنشینند و فیلم‌ها را از جنبه‌های گوناگون و تازه‌ای مورد بررسی قرار دهند.

 معتقدم هنوز مطالعه فیلم سینمای ایرانی نیازمند جست‌ و جوهای تازه تاریخی و تحلیلی ساختاری است به این دلیل که در این زمینه‌ها هنوز حفره‌ها و کم‌کاری‌های بسیاری وجود دارد.

 روش‌شناسی هر مطالعه در کتاب حاضر این‌گونه است: نخست در مقدمه یا بخش اول، نگاه و نگره و اهمیت و چهارچوب مختصر موضوع بیان می‌شود تا سپس در بدنه آن با تحلیل‌های نمونه‌های گوناگون با تضادها، چرخش‌ها، چرخه‌ها و تناقض‌های تاریخی – تفسیری آن روبه‌رو شویم. در انتها نیز در یک جمع‌بندی، دوباره به چهارچوب‌ها و عناصر غالب هر بررسی اشاره شده است. مطالعه ساختاری، مطالعه جامعه‌شناسانه، مطالعه زنان، مطالعه تطبیقی، و مطالعه شعر/صنعتی اجزای اصلی این تحقیق روشمند و خواندنی محسوب می‌شوند.