خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

تیزر فیلم ایمو

تیزر فیلم ایمو که توسط هاشم مرادی نویسندگی، کارگردانی و تهیه گردیده است، منتشر شد.

ارسال دیدگاه