خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

گزارش فروش هفتگی اکران | خداحافظی غریب با گیشه قبل از ده میلیاردی شدن

فیلم «غریب» ساخته محمد حسین لطیفی که به عنوان یکی از فیلم‌ های اکران نوروز روی پرده سینماها رفته بود، پیش از رسیدن به گیشه ده میلیاردی از اکران خداحافظی کرد و وارد چرخه اکران آنلاین شد.

فیلم سینمایی «غریب» هفته آخر اکران خود را با گیشه 744 میلیون تومان پشت سر گذاشت. در این هفته 21 هزار و 573 قطعه بلیت برای این فیلم خریداری شد. فیلم غریب که از صبح چهارشنبه بیستم اردیبشهت ماه 1401 اکران آنلاین خود را آغاز کرده در مجموع با فروش 9 میلیارد و 400 میلیون تومان به کار خود پایان داد. 227 هزار و 624 مخاطب در طول اکران فیلم «غریب» به تماشای آن نشستد.

اما صدر جدول فروش هفتگی کماکان در اختیار فیلم «فسیل» است. این فیلم طی هفت روز گذشته با جذب 411 هزار و 96 مخاطب توانست گیشه هفتگی خود را به مرز 17 میلیارد و 500 میلیون تومان برساند. «فسیل» در هفته گذشته 6 هزار و 886 سانس در 404 سالن در اختیار داشت.  مجموع فروش این فیلم تا روز چهارشنبه بیستم اردیبشهت ماه 121 میلیارد تومان شده است.

رتبه دوم جدول فروش هفتگی در اختیار «سه کام حبس» است. این فیلم در هفته گذشته 2 میلیارد و 450 میلیون تومان فروش کرد. فیلم سامان سالور با اکران در 213 سالن سینما موفق شد 52 هزار و 485 مخاطب را جذب کند. این فیلم در مجموع توانسته گیشه خود را به رقم 8 میلیارد تومان برساند.

کمدی «آهنگ دو نفره» ساخته آرزو ارزانش در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد. فروش این فیلم در هفته گذشته 1میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است. «آهنگ دو نفره» با جذب 127 هزار و 342 مخاطب در مجموع توانسته 5 میلیارد و 400 میلیون تومان فروش کند.

رتبه پنجم جدول فروش هفتگی هم در اختیار فیلم «ملاقات خصوصی» است. فروش هفتگی این فیلم 956 میلیون تومان بوده و فروش کل آن هم به مرز 30 میلیارد تومان نزدیک شده است. در هفته گذشته 19 هزار و 524 نفر به تماشای این فیلم نشستند.

فیلم «جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سیدی با فاصله‌ای میلی‌متری نسبت به ملاقات خصوصی در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. فروش هفته گذشته این فیلم 949 میلیون تومان بوده است. ازابتدای اکران این فیلم تاکنون 105 هزار و 316 مخاطب به تماشای این فیلم نشسته‌اند که با جذب این تعداد مخاطب فروش کل آن به رقم 5 میلیارد و 166 میلیون تومان رسیده است.

فیلم «دسته دختران» هم در هفته گذشته 764 میلیون تومان فروش داشت است. گیشه این فیلم در مجموع به رقم 1میلیارد و 900 میلیون تومان رسیده است.