خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

تیزر فیلم کوتاه «سیاه سرفه»

اکران آنلاین فیلم کوتاه ” سیاه سرفه ” به نویسندگی مریم اسمی خانی و رضا توفیق جو و کارگردانی رضا توفیق جو با بازی شبنم مقدمی و کوروش تهامی در دوازدهمین هفته اکران فیلم های منتخب اندیشکده مستقل فرهنگ و هنر به همراه گفتگوی ضبط شده کارگردان فیلم با شهاب حسینی،در پلتفرم ودیو آغاز شد.

اکران آنلاین فیلم کوتاه ” سیاه سرفه ” به نویسندگی مریم اسمی خانی و رضا توفیق جو و کارگردانی رضا توفیق جو با بازی شبنم مقدمی و کوروش تهامی در دوازدهمین هفته اکران فیلم های منتخب اندیشکده مستقل فرهنگ و هنر به همراه گفتگوی ضبط شده کارگردان فیلم با شهاب حسینی،در پلتفرم ودیو آغاز شد.