خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

نمایش مردمی و سیار فیلم غریب

نمایش مردمی و سیار فیلم سینمایی غریب آغاز شد.

نمایش مردمی و سیار فیلم سینمایی غریب آغاز شد. این اقدام با کمک جشنواره عمار در مناطق فاقد سینما و در محل هایی مثل مساجد، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، فرهنگسراها و مدارس اجرا می شود.

لینک رزرو فیلم سینمایی غریب: رزرو فیلم غریب – آی‌تیکت (iticket.ir)