خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

دسته دختران در سینما

دسته دختران، با نگاهی به مقاومت و از خود گذشتگی زنان در دوران دفاع مقدس به روی پرده رفته است.

داستان‌هایی واقعی که حالا با پرداختی سینمایی به نمایش عمومی در آمده. فیلم دسته دختران، با نگاهی به مقاومت و از خود گذشتگی زنان در دوران دفاع مقدس، این روز‌ها در سینما‌های سراسر کشور به روی پرده رفته است.