خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

اعلام دستمزد یک صنف سینمایی در سال جدید

انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران، نرخ سینه‌موبیل‌ها، کرایه تاکسی‌ها و دستمزد مدیران، دستیاران و همیاران تدارکات برای سال ۱۴۰۲ مصوب و اعلام کرد.

به نقل از انجمن صنفی مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران، طی جلساتی در تاریخ ۲۶ و ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ نرخ سینه‌موبیل‌ها، کرایه تاکسی‌ها و همچنین دستمزد مدیران، دستیاران و همیاران تدارکات پروژه‌های سینمایی و نمایش خانگی تعیین شد.

نرخ سینه‌موبیل‌ها

بر اساس جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت مدیره، بازرس و تعدادی از اعضای فعال و با تجربه انجمن مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران و نمایندگان منتخب سینه‌موبیل‌داران در مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ تشکیل شد، نرخ سینه‌موبیل با در نظر گرفتن تمام جوانب روزانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام شد.

طبق مصوبات این جلسه نرخ‌های اعلام شده برای کل کشور است و هزینه مسافت بین شهری به تمام نقاط ایران کیلومتری ۱۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

نمایندگان سینه‌موبیل‌داران نیز متعهد به تجهیز خودرو‌ها به سیستم ردیاب، داشتن بیمه نامه خودرو و گواهینامه معتبر، تهیه بارنامه برای مسیر‌های خارج از تهران (هزینه توافقی)، رفع مشکل فنی خودرو قبل از شروع قرارداد و تامین خودرو به اندازه کافی در زمان پیک کاری شدند.

همچنین انجمن متعهد شد از ورود خودرو‌های متفرقه به چرخه کاری جلوگیری کرده و نسبت به تخلفات احتمالی، پیگیر شکایات باشد.

نرخ دستمزد تاکسی‌ها

همچنین براساس جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت مدیره، بازرس و تعدادی از اعضای فعال و با تجربه انجمن مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران در مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ تشکیل شد، نرخ دستمزد تاکسی‌های در اختیار و سرویسی با در نظر گرفتن تمام جوانب به شرح زیر اعلام شد.

مسافت‌های خارج از محدوده با توافق طرفین خواهد بود.

تاکسی در اختیار:

روزانه ۶۰۰ هزار تومان

تاکسی سرویس:

روزانه ۳۷۰ هزار تومان

نرخ دستمزد‌های مدیران و دستیاران تدارکات

پس از بررسی‌های لازم و جمع‌بندی نظرات اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران و همچنین همفکری با تعدادی از منتخبین فعال و با تجربه صنفی، طی جلسات متعدد، در آخرین جلسه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ نرخ دستمزد‌های مصوب سال جدید انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات نیز نهایی و به شرح ذیل اعلام شد.

مدیر تدارکات: ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان

دستیار یک تدارکات: ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان

دستیار دو تدارکات: ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان

همیار تدارکات: ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان

لازم به ذکر است معیار نرخ‌های اعلام شده بر اساس پروژه‌های «سینمایی و نمایش خانگی» در نظر گرفته شده است که اعضا نیز مقید به رعایت آن بوده و پس از انعقاد قرارداد موظف به ارسال تصویر آن در واتس­اپ انجمن هستند.

بر اساس مصوبات این جلسه تاکید می‌شود فعالیت دستیاران به عنوان مدیر تدارکات فقط با مجوز کتبی هیئت مدیره قانونی بوده (بر اساس تجربه، تعداد کار، سوابق و رضایت تهیه‌کننده و مدیران تولید) و همین مجوز ملاک اصلی ارتقای سمت در انجمن تلقی خواهد شد. ضمن اینکه یک دستیار تنها زمانی مجاز به فعالیت در سمت مدیر خواهد بود که جدای از داشتن مجوز انجمن، دستمزد دریافتی او کمتر از کف نرخ مصوب مدیران نباشد که بر اساس بند ۲ ماده ۵ اساسنامه و قوانین ایجادشده با فرد خاطی برابر قانون برخورد خواهد شد و او ضمن پرداخت ۱۰درصد جریمه از قرارداد منعقدشده به صندوق انجمن، یک سال تعلیق از عضویت و پس از آن حذف دائمی از صنف در نظر گرفته خواهد شد.

همیاران و دستیاران موظفند تنها با مدیرانی همکاری داشته باشند که عضو رسمی انجمن بوده و از قبول همکاری با افراد خارج از صنف اجتناب کنند.

مدیران نیز موظفند تنها با مدیران تولید عضو خانه سینما فعالیت داشته باشند و در صورت مشاهده چنین مواردی گزارش آن را به بازرس انجمن مدیران تولید و یا بازرس انجمن مدیران تدارکات اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم بعمل آید.

به اندازه کافی و چه بسا بیشتر از حد اندازه در تمام ستوه، همکار تدارکات در صنف وجود دارد، لذا به منظور حفظ امنیت شغلی از وارد کردن افراد متفرقه به چرخه کاری خودداری کرده و در صورت گزارش با فرد خاطی قاطعانه برخورد خواهد شد. با رعایت مقررات و احترام به حقوق خود و همکاران می‌توان امنیت شغلی مستحکمی را ایجاد کنیم.

قرارداد‌های سال گذشته با توافق و رضایت دوجانبه قابل تغییر خواهد بود.

تهیه‌کنندگان و مدیران تولید استعلام عضویت و سمت اعضای انجمن را می­توانند مستقیما از بازرس و یا رئیس صنف دریافت کنند.

تلرانس نرخ‌های فوق به نوع پروژه، درجه‌بندی فعالیت و سوابق بستگی دارد.

هرگونه دستکاری در متن و ارقام مصوب شده در جلسات فوق‌الذکر، تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود.

توافق‌نامه‌ها و نرخ‌نامه‌های فوق از تاریخ یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به مدت یک سال قابل اجرا است.